Vårdförlaget

Välkommen till vårdförlagets hemsida! 

Vårdförlagets böcker ska utbilda och ge praktiskt nytta i vardagsarbetet. De ska vara lätta att ta till sig och erbjuda författarens erfarenheter utan att texten tyngs ner av komplicerade teorier. Jag hoppas att vi genom våra böcker kan dra vårt strå till stacken och bidra till en bättre vård i Sverige.


Patrik Adamsgård
Förlagschef