Topplista

Vid beställning:

Du kan beställa direkt från Vårdförlaget genom att klicka på knappen:
Köp »
De priser som anges här är Vårdförlagets. Vi bemödar oss om att skicka dig boken senast dagen efter beställningen - men ibland är vi på mässor och då kan det ta lite längre tid.

De flesta av våra böcker kan du också beställa via nätbokhandeln AdLibris genom att klicka på knappen:
Beställ via AdLibris »
då länkas du direkt till AdLibris, och kan se deras pris för boken.

Vårdförlagets böcker:

  • Lätt lästa texter
  • Tillgängligt innehåll
  • Praktisk information
  • Lagom tjocka
  • Rakt på sak
  • För dig med ont om tid

Våra böcker ska inte vara något man kämpar sig igenom. De ska ge praktisk kunskap. De ska skrivas av folk som vet vad det handlar om.

Vårdförlaget

Välkommen till vårdförlagets hemsida! 

Vårdförlagets böcker ska utbilda och ge praktiskt nytta i vardagsarbetet. De ska vara lätta att ta till sig och erbjuda författarens erfarenheter utan att texten tyngs ner av komplicerade teorier. Jag hoppas att vi genom våra böcker kan dra vårt strå till stacken och bidra till en bättre vård i Sverige.


Patrik Adamsgård
Förlagschef

Anhörig i nöd och lust

Lennarth Johansson

Anhörig i nöd och lust

Den här boken vänder sig till dig som vårdar, stödjer eller hjälper din make eller maka, partner, dina barn, syskon, en förälder eller någon annan närstående.

Pris: 211,00 kr inkl. moms
Relationsnycklar

Johan Appel

Relationsnycklar

Denna visar hur låsta relationer och situationer kan öppnas och förvandlas till något positivt. Med begreppet relationsnycklar vill författaren synliggöra att alla individer, precis som alla nycklar och lås, är unika. Boken är fylld med goda exempel på hur relationer kan förbättras och synsätt förändras.

Pris: 211,00 kr inkl. moms
Samspelet Demens

Kerstin Carlén, Johan Werner

Samspelet Demens

Samspelet Demens är ett värderingsverktyg för reflekterande samtal i personalgrupper som arbetar specifikt med personer som har en demenssjukdom inom vård och omsorg.

Pris: 775,00 kr inkl. moms
Reflektera mera

Kerstin Carlén, Johan Werner

Reflektera mera

Reflektera mera innehåller 21 reflektionsövningar som inspirerar och engagerar medarbetarna i att hålla den nationella värdegrunden i äldreomsorgen levande i det dagliga arbetet.

Pris: 720,50 kr inkl. moms
Bemötandelexikon 6:upplagan

Polmé, Ola & Hultén, Marie

Bemötandelexikon 6:upplagan

Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen.

Utvalda varor

Pris: 191,00 kr inkl. moms
Busiga vårdtagare

Ola Polmé

Busiga vårdtagare

Hur ska man komma tillrätta med udda beteenden inom vård och omsorg? Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och inom demensvården i synnerhet. Om personalen förstår orsaken till det "busiga uppförandet" och använder författarens grundläggande tekniker mår både de och vårdtagarna mycket bättre.

Utvalda varor

Pris: 210,00 kr inkl. moms
Värdegrund i äldreomsorg

Barbro Wadensten, Õie Umb Carlsson

Värdegrund i äldreomsorg

För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta i vad värdegrunden innebär i praktiken. Det här är en bok för dig som arbetar i äldreomsorgen, inom hemtjänsten eller i någon form av boende för äldre. Boken är lättillgänglig och lättläst med exempel från vardagen. Boken lämpar sig utomordentligt väl som diskussions- och inspirationsmaterial för arbetslag inom äldreomsorgen.

Pris: 89,00 kr inkl. moms
Palliativ vård inom äldreomsorg (3:e upplagan)
Boken tar upp praktiska aspekter på vården av äldre, inte minst patienter med demens. Den ger konkreta råd om hur undersköterskan och den övriga vårdnära personalen kan hjälpa den svårt sjuka och döende patienten.

Pris: 210,00 kr inkl. moms
Samspelet

Kerstin Carlén, Johan Werner

Samspelet

Samspelet är ett värderingsverktyg att använda i personalgrupper för att aktualisera intentionerna i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Samspelet innehåller 70 kort med goda värden som utgår ifrån nationella värdegrundens sju områden:

Utvalda varor

Pris: 775,00 kr inkl. moms
Läkemedelsbehandling av äldre
Boken tar ett helhetsgrepp kring den komplexa läkemedelsbehandlingen av äldre.

Pris: 150,00 kr inkl. moms
Anders vill ha sex

Ola Polmé, Marie Hultén

Anders vill ha sex

Den här boken beskriver olika situationer inom framför allt demensvården som har med kärlek och sexualitet att göra. Boken vänder sig till alla som arbetar inom vården, samt de anhöriga som hamnar i en situation de verkligen inte har tänkt sig.

Pris: 219,00 kr inkl. moms
Vanvård eller vård av gammal vana

Polmé, Ola och Hultén, Marie

Vanvård eller vård av gammal vana

”Boken inleds med ett resonemang omkring människosyn samt vad ett övergrepp är och varför det sker. Därefter följer en mängd exempel från vården ... Detta kapitel upptar en tredjedel av boken. Sedan följer författarnas tankar, förslag och idéer på hur man följer upp dessa händelser … Språket är avskalat och rakt på sak. Författarna upplevs bitvis provocera med sina ibland radikala förslag på lösningar … som underlag för diskussioner på arbetsplatser lämpar den sig väl.” Ulf Nilsson, Bibliotekstjänst

Pris: 190,50 kr inkl. moms
Det naturliga åldrandet, Om vägen till gerotranscendens
Med stigande ålder blir äldre mindre självcentrerade, mindre rädda för döden och får en annan syn på sociala kontakter. Denna förändring bör återspeglas i vården av äldre. Boken innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta efter.

Pris: 190,50 kr inkl. moms
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk.
Den här boken vet hur det är att stå vid sidan av en svårt sjuk person. Du är den som ska stötta och hjälpa - men du behöver också hjälp, inte minst att få svar på frågor som du inte vågar ställa. När någon är svårt sjuk vill man göra allt för att hjälpa. Men vad vågar man prata med den sjuka om? Hur tröstar man? Hur kan man lindra smärtor? Varför äter den sjuka så lite? Och vad får man egentligen göra på sjukhus? Kan man sköta patienten hemma? Vad händer när någon dör? Och när allt är över, hur gör man då? Hur ordnar man en begravning, vad är ett dödsbo egentligen? Den här boken försöker vara din samtalspartner. Den informerar sakligt - också om sådant som du inte vågar fråga om.

Pris: 74,50 kr inkl. moms
Tänka, snabbt och långsamt
Läs succéboken "Tänka, snabbt och långsamt" så får du svaren och mycket, mycket mer. Daniel Kahnemans storverk kommer för evigt att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker.

Pris: 149,00 kr inkl. moms
right