Om Staffan Råberg

Efter att ha skaffat sig erfarenhet inom ett antal yrken utbildade sig Staffan Råberg i början av 1980-talet till sjuksköterska. Som sjuksköterska har han erfarenhet inom många av vårdens olika områden. Han har även arbetat utomlands i såväl krig som fred.

Vid millennieskiftet fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. Detta omöjliggjorde vidare tjänst som sjukskötare. Åren fram till pensionen hade han i stället förmånen att arbeta som kompetensutvecklare inom sjukvården.

Staffan Råberg, som är sambo och har två barn, är bosatt i Gävle.
Författaren håller även föreläsningar. Kontakta Staffan via sraberg@telia.com

Författare

Staffan Råbergstaffan-raberg