Hem » Alla titlar » Samspelet Demens

Samspelet Demens

1 2 3 4 5
(5/5) Baserat på 1 Betyg
775,00
  • Författare: Kerstin Carlén, Johan Werner
  • ISBN: 9789187345128
  • Utgiven: 2016

Beskrivning

Samspelet Demens innehåller 70 värderingskort som utgår ifrån intentionerna i nationella värdegrundens sju områden. Verktyget kan användas med stor variation utifrån tid, situation och behov. Till Samspelet Demens hör också underlag för dokumentation och en spelplan. En reflektionsledare behöver leda övningen. Det kan vara t.ex. enhetschefen, samordnaren, gruppledaren eller värdegrundsledaren som har den rollen.
En personal i gruppen tar ett kort, läser texten högt och reflekterar inför de övriga kring påståendet. ”Gör jag så här? Alltid? Om inte, varför?” Övriga deltagare lyssnar och kommenterar inte under den individuella reflektionen. Reflektionsledaren ställer följdfrågor som:

”Kommer du ihåg något tillfälle när det varit svårt att ha detta förhållningssätt? Berätta!”.
”Gör du på samma sätt hos alla eller är det olika beroende på vem du möter? Berätta!”
Reflektionsledaren ser till att kortet går laget runt och att alla som deltar i övningen kommer till tals. Det är viktigt att reflektionsledaren inte nöjer sig med att deltagarna fyller i och säger ”Så där gör jag också alltid”. Fokus i reflektionsövningen är att reflektera över hur ett etiskt gott förhållningssätt anpassas utifrån varje enskilds behov och önskemål.

Deltagarna kommer sedan överens om förhållningssättet ska bevaras eller förbättras och resultatet dokumenteras på bifogade planer för Bevara eller Förbättra. Fortsätt på samma sätt med nästa kort.

Läs mer