Om Per-Arne Spiik

Per-Arne Spiik har sedan mitten av 1980-talet arbetat som konsult inom området ledarskap och grupputveckling. Sin syn på ledarskap och grupper har han utvecklat inom bl.a. idrottsrörelsen som anställd och ideell tränare/ledare, samt som civilanställd lärare/ledarutbildare inom Flygvapnet under fem år.

Som konsult genomför Per-Arne Spiik utbildningar kring ledarskap och grupputveckling, men medverkar också som stöd vid hantering av arbetsplats-konflikter och insatser som ska utveckla samarbete och effektivitet inom en arbetsgrupp eller hel arbetsplats.

Han ingår också i konsultgruppen Arbetsmiljöstrategerna, som en av specialisterna kring de ohälsoproblem som samlas under begreppet psykosocial arbetsmiljö.

Kontakta Per-Arne Spiik på e-postadressen: perarne.spiik@arbetsmiljostrategerna.se

Adressen till Per-Arne Spiiks hemsida är: www.arbestmiljostrategerna.se

Författare Per-Arne Spiik

PerArneSpiik_L