Om Bemötandelexikonet

Hej,

Vi fick massor av svar på vår fråga hur ni använder Bemötandelexikon. Vi fick inte så många råd om hur man använder boken. Till gengäld fick vi så mycket beröm att vi nästan inte tror det är sant. Vi har frågat alla som svarade om vi fick återge deras svar (i anonymiserad fom), och nedan finns de som vi fick tillstånd att publicera. Vissa ord eller meningar står i halvfet stil. Det har vi gjort så att ni lättare kan läsa hur boken har använts.

Tack till alla som svarade. Namnen på dem som fick var sin blomstercheck stod i vårt nyhetsbrev.

Marie Henschen
förlagschef

Hej!
Vi har använt boken på en av mina gruppbostäder där man har misstänkt demens hos en av brukarna som inte har något tal. Resultatet har blivit att personen idag är mindre självskadande och har blivit gladare.

Personalen har tillsammans arbetat fram en struktur som innehåller nästan inga krav på brukaren och att han får lova bestämma mer över sin dag. Jag är mycket glad att jag köpte in denna bok för den har förmodligen varit en av pusselbitarna till att brukaren har fått det bättre.

Med vänlig hälsning
Ulrika
Enhetschef

Hej!
Vi köpte in ett ex. till alla arbetsgrupper. Flera har varit positiva och använder den som uppslagsverk när de har besvärliga situationer att hantera. Ibland fungerar det bra ibland inte. Om vi behöver något mer vet vi inte i dagsläget vi har inte hunnit använda den tillräckligt länge för att veta det. Hittills är vi nöjda.

Hälsningar
Karin
Verksamhetsutvecklare

Hej
Köpte två ex varav vi har ett på minnesmottagningen som ref ex, vi tipsar anhöriga och hemtjänstpersonal om lexikonet. Ett ex gav jag till en slutenvårdsavdelning som vårdar dementa då de har en somatisk sjukdom.

Med vänliga hälsningar
Monica
Chefsjuksköterska/

Hej
Vi har köpt in Bemötandelexikon till varje våning. Våra vikarier i sommar har kunnat använda den. De har uttryckt att det är en bra bok, lätt att förstå, och har gett dem bra tips i bemötande. Jag tycker att vi på vårt boende haft nytta av boken, speciellt för dem som är nya i vården och inte har så mycket erfarenhet.
Med vänliga hälsningar

Catrin
Sektionschef

Hej!
Jag köpte den vid Demensdagarna i Örebro i våras och var helt extatisk över den. För en som aldrig tidigare hade arbetat med människor med demens gav den mycket stor och användbar hjälp, basal med mycket bra och konkreta tips. Det som var bäst var just konkreta tips från riktiga situationer som uppstår ofta. jag köpte den till avdelningen och vi är flera stycken som har läst den, vi har diskuterat den men har fortfarande inte hittat något sätt att jobba på. Ändå kan jag säga att den var användbar och lättförståelig, man fick mycket aha-upplevelser när man läste den.

Vänliga hälsningar
Aisa

Hej!
Jag tyckte att boken var väldigt bra och praktiskt! Boken hade på ett enkel sätt förklarat de olika knepiga situation som kan uppstå och hade ett eller flera förslag på hur man ska lösa situationen!

Boken är väldigt bra att ha i varje vårdavdelning eller hos olika hemtjänstföretag eller varför inte på äldreboende! Jag kan rekommendera boken till alla som jobbar med personer med demensjukdom!

Med vänlig hälsning
Amira
Demenskoordinator

Jag tycker att lexikonet är jättebra och har för min egen del haft det som uppslagsbok och använt det när personal behövt hjälp och på teammöten. Samt vid etiska dilemman som diskuterats. Den är bra för att den är "liten" och innehåller de mest förekommande problemen kortfattat, men lämnar ändå öppet för att hitta nya infallsvinklar vid olika tillfällen. Ibland kan personalen uppleva att det står bra och enkelt men det är inte så enkelt i verkligheten - då är det bra att ha den "lilla" att ta fram och hänvisa till... Nu är just denna för dementa - eller det står så - men jag kan tycka att det går att använda på många och för många även inom t ex social psykiatri - eller tänker jag helt fel då??

Vänligen
Eva
Sjuksköterska

Hej
Jag köpte Bemötandelexikon.

Visst finns det en hel del tips i den.
Dock så saknar jag vissa detaljer eller områden och en del område eller beteenden kan kräva mer fördjupning för att man skall ha flera alternativ.

Eftersom vissa beteenden hos demenssjuka som regel beror på flera orsaker kan man behöva flera olika lösningar vid vissa specifika beteenden.

Jag handleder personal och ofta i diskussioner kommer vi fram till att testa 3 förslag åt gången, vid samma beteende.

Jag saknar helt att man sätter sig ner och funderar på hur man själv är som. Se sig själv i spegeln. Att det kan vara jag som är orsaken. Hur gör jag för att komma på detta? Man får ibland det bemötande jag själv förtjänar utifrån hur mötet gav sig!

Hur ser jag mig själv inifrån och ut för att bli mer ödmjuk, utan att bli kurator eller psykolog? Att man även i omvänd ordning kan använda sig av coping eller att spegla medvetet för att inte vara följeslagare utan ledsagare för den osäkre demenssjuke. Ibland kan ett "över jag" vara lämpligt. Ibland är det inte lämpligt. Hur vet man det? Just det saknar jag i boken som annars på ett enkelt sätt ger guidning till många.

Jag hoppas ni kommer med en fördjupad bok framledes, för oss som har demenshandledning som uppgift. Ibland känner jag själv att jag skulle vilja skriva en bok. Man har så många tips och ideér så man kan nästan inte sortera dem.

Men tack för en bra bok!
Roger
Demenssamordnare

Hej!
Tack för uppföljning! Vi i vård och omsorg började med att köpa in ett exemplar till demenssjuksköterskan. Sedan har fler exemplar köpts till demensavdelningarna. Boken är uppskattad och att den beskriver bemötandet och dess betydelse i relation mellan vårdtagare och omvårdnadspersonal. Liknelse vid en kokbok med de rätta proportionerna blir det ett bra resultat. Nu efter semestern fortsätter demenssk med handledning för personalen och då är boken en god hjälp och referens.

Vänligen
Elisabeth
Områdeschef

Hej.
Jag är ensam demensvårdsutvecklare i vår kommun och har inte hunnit runt till all personal ännu, men jag rekommenderar boken vid alla utbildningstillfällen och vid handledning.
Jag tycker att boken är precis det jag önskade att det fanns och jag hade även tänkt på att göra något liknande för att det skulle vara lättare för personal att veta vad de ska göra. Har bokat in Ola Polmé som kommer i februari och föreläser. Då tror jag att detta får en ännu större genomslagskraft.

Med vänlig hälsning
Carina
Demensvårdsutvecklare

Hej Marie!
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare inom förvaltningen för funktionshindrade i vår kommun. Vi köpte in boken till oss verksamhetsutvecklare och har sedan spridit den inom olika forum så att våra medarbetare och chefer får läsa den. Den har fått mycket bra respons. Även om vi arbetar med personer med bl.a utvecklingsstörning och autism kan vi använda den som en bra handbok i hur vi på ett bra sätt bemöter våra brukare och då också få en större förståelse varför brukaren beter sig som den gör. Just att det finns en "förklaring" till beteendet gör att personalen blir tryggare i bemötandet till brukaren.

Inom våra verksamheter finns även brukare som utvecklat demens och då är boken mycket värdefull i arbetet.

Så tack för en bra bok och upplägget är som sagt mycket bra. Skapar en förståelse.

Vänliga hälsningar,
Lena Pedagogisk
verksamhetsutvecklare

Hej!
Jag jobbar i ett projekt sen 4 år tillbaka, som demenssjuksköterska 50 % i xx kommun och 50% på lasarettet. Har lyssnat på Ola Polmé och haft honom här vid 2 tillfällen, för att föreläsa om bemötande för personalen. Sen har vi jobbat mycket med bemötande och i handledningarna tagit fasta på hans exempel.
Projektet går nu mot sitt slut och jag har inhandlat boken bemötandelexikon till samtliga avdelningar på lasarettet.

Här har man gjort stora framsteg i bemötandet av de demenssjuka. På varje avdelning finns en låda med reminiscenssaker att ta till för att avleda. Det finns också en mysbulldog på varje avdelning, t.o.m. en i ambulansen, för att ge trygghet och för att ge den demenssjuke en uppgift. Vi använder bolltäcket och säröbomber mot sömnproblem, även på sjukhuset.
Nu tänker jag att när jag inte längre jobbar i projektet och kan hålla handledningar, så ska personalen själv klara det och ha Bemötandelexikonet som stöd.
Har även rekommenderat enhetscheferna i kommunen att köpa in boken och jag vet att några redan har gjort det.

Med vänlig hälsning
Kristina
Sjuksköterska och rehaborganisationen

Hej!
Jag arbetar som vårdlärare o har bland andra kursen demenssjukdom, som jag undervisar i. Många av mina studerande har invandrarbakgrund, o är vana att slå i lexikon för att få ord förklarade. Jag har använt mig av boken i undervisningen o har den med som referenslitteratur i kursen. Jag känner mig mycket nöjd med boken.

Med vänlig hälsning
Pia
vårdlärare

Hej Marie!
Denna praktiska handbok är helt fantastisk och har legat till grund för mig i min utbildning till äldre pedagog. Nu under hösten kommer vi att sätta ihop reflektionsgrupper som kommer att få jobba utifrån handboken för att få aha upplevelser som kommer att göra skillnad på arbetsplatsen inte bara i bemötande mot våra gäster utan också varandra.

ALLA BORDE LÄSA OCH TA TILL SIG DENNA UNDERBARA OCH LÄTT FÖRSÅTLIGA HANDBOK!

Med vänlig hälsning
Sonja

HEJ!
Som demenssjuksköterska och handledare har jag i samband med handledning/konsultation rekommenderat enhetens chef att köpa in både ”Bemötandelexikon” och ”Hur ska vi bemöta demenssjuka?”. Jag tycker de är användbara då de är lätta att läsa, språket är vardagsnära och exemplen är väl valda från vardagen dvs igenkännbara för de flesta som arbetar i demensvård.

Hälsningar från Siv
Demenssjuksköterska

Hejsan
Vill gärna framföra en hälsning till författarna av denna underbara bok. Inte bara för att upplägget är så fantastiskt smidigt, enkelt och genialt utan även innehållet som motsvarar alla förväntningar. Ser gärna en utökad upplaga någon gång i framtiden.

Jag arbetar sedan flera år som demenssköterska i X-stad och har f.n anställning i ett samarbetsprojekt mellan kommun och landstinget . Har i mitt arbete uppmanat många enhetschefer både på boende och i hemtjänst att införskaffa minst ett exemplar av boken. Har även "sålt" in de på geriatriska mottagningen vid stadens sjukhus där geriatrikerna faktiskt använder den i det dagliga arbetet och hör och häpna ibland även rekommenderar personal på boende att köpa ett exemplar. Och visst fungerar en del av tipsen i boken och visst skapar det energi till personalens egna utveckling av bemötandetips.

Så jag lovprisar boken och slipper numera skriva ner egna små råd och rön på "post-it-lappar" e.dyligt - nu rekommenderar jag bara boken - SUPER.

mvh
Ann-Marie
Demenssjuksköterska

Hej
Kul att ni hör er för om hur boken fungerade. Jag har använt den i en cirkel om demenssjukdomar och då jag har varit ute i byarna och föreläst om demensföreningen och demenssjukdomar. Några har även köpt boken efter det. Några av anhöriga till demenssjuka som är medlemmar i vår demensförening har lånat boken av mig. Så visst har den fungerat, den är mycket bra. Jag önskar att den fanns då jag jobbade inom demensvården.

Hälsningar från Eva
ordförande i Demensföreningen

Hej Marie!
Jag har köpt Bemötandelexion för att använda i undervisningen på Omvårdnadsprogrammet där jag arbetar. När eleverna varit ute i praktik på demensboende har de sedan kunnat slå upp i Bemötandelexikon och jämföra vad som står där med hur personalen på stället de varit på agerat. På så sätt har eleverna fått lära sig att man kan göra saker på flera sätt.

Boken har varit bra att använda även för tonåringar då det är bra språk och kortfattade beskrivningar på varje ord.

Mvh
Jennie
vårdlärar

Hej Marie!
Jag vill skriva och berätta att jag har läst en hel del i boken och jag tycker att det är ett bra upplägg på den samt innehåll. Vi har under våren haft så mycket att "arbeta med" så jag har endast informerat vår chef om att den finns och att jag tycker att den är bra. Jag skulle gärna ta emot de mest användbara tipsen av boken.

Med vänlig hälsning
Berith
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Hej!!
Lexikonet är superbra att ha med vid handledningstillfällen. Vi diskuterar olika sätt att bemöta och det "tycks" så förtvivlat mycket och visst "tyck" blir jag alldeles galen av att höra. Då är det så bra, att förutom att tala av egen erfarenhet och med egna ord, också kunna ta fram boken, visa, använda exempel och så att säga "sticka texten under näsan" på folk så att de ser att det inte bara är jag som kommer på alla, i deras öron, omöjliga idéer!

Annette
Demenssjuksköterska

Hej!
Jag har berättat om och visat boken i samband med de utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal som vi har här på Geriatriskt utvecklingscentrum. Bra och användbar liten bok med matnyttiga tips på bemötande.

Med vänlig hälsning
Beth
Geriatriskt utvecklingscentrum

Vi använde boken i vårt kvalitetsarbete.
Jag skickade efter boken till mig själv då jag arbetade på ett demensboende.

Mycket kände jag igen då jag arbetat ett bra tag med dementa och även haft en far med alzheimer. Men många "aha" upplevelser blev det också.

Tyckte det var jättebra att man kunde gå in på specifika ämnen och få uppslag i.

Jag lade även boken i personalrummet så mina arbetskamrater också fick låna den och vi kunde titta i den. Är också bra när man ska hjälpa anhöriga när de kommer med frågor och är oroliga. Så jag tycker boken är jättebra och det är som sagt en bok man kan titta i när man blir osäker i olika situationer.

Varma men regniga hälsningar från
Monica

Vi har känt i gruppen att vi har haft svåra frågor som gäller människosyn, värderingar som vi har behövt ventilera. Boken har hjälpt oss att kunna ta tag i dessa frågor och jag som kvalitetshandledare har använd olika stycken i boken för att kunna diskutera detta. Har också pratat inför andra arbetslag hur vi jobbar med detta i vår kommun. Efter detta har vi vågat säga ifrån till varandra när vi tycker att det blir fel. En process har startat . Boken är kanonbra helt enkelt.

Yvonne

Hej Marie!
Jag har stor användning av boken vid tillfällen då jag handleder personalen. En mycket bra bok , klar, tydlig och lätt att förstå!

Nu saknar jag något om uppföljning. I dag skall man följa upp allt. Hur gör man det på bästa sätt!
Det finns skalor så det" vimlar" ! .

Bästa hälsningar
Viveka
Demenssjuksköterska

Godmorgon!
Jag använder boken när jag är ute och föreläser i kommunala boenden och på sjukhusens vårdavdelningar.
Det är lätt att få personal att knyta an till någon situation, att få till en "igenkännande" situation.

Språket i boken är hållet med en humoristisk ton, det gör det lättare för personalen att ta till sig det, att känna att "vi kan trots allt" och att inget sätt är dåligt - nästan - utan det gäller att hitta ett sätt att nå in till patienten. Jag visar boken och för de ställen som inte köpt in den, rekommenderar jag att de köper in den om inte till all personal, så i alla fall några exemplar till varje avdelning/boende.

I efterförloppet har jag fått positiva samtal från där jag varit, man säger att den boken var bra och nu vågar vi prova ett annat sätt att försöka beteendeproblemen. Lösningen på omvårdnadsproblemen är inte längre bara nya mediciner utan man försöker i större utsträckning med att pröva omvårdnadsåtgärder, man kan säga att de vågar och försöker att lösa sina problem själva.

Jag är väldigt nöjd med boken, innehållet är bra, ger en del nya infallsvinklar och är presenterad på ett trevligt sätt.

Med vänlig hälsning
Carina
psyk.ssk

Hej!
Roligt att du vill följa upp vad kunderna fått för utbyte av era produkter!

Efter författarens föreläsning på Äldreomsorgsdagarna i Göteborg köpte vi ett par ex av Bemötandelexikon, och lämnade till avdelningar. De blev efterfrågade, så vi skaffade ett ex till varje enhet om 8-10 boende på äldreboendet. Boken är uppskattad av de som läst i den. Man har läst aktuella avsnitt i boken och försökt använda några av förslagen till lösning. Mitt intryck är att boken fungerar som inspiration att tänka till, och söka nya sätt att klara svåra situationer i arbetet, och stärker därigenom yrkesrollen.

Exempel hur Bemötandelexikon använts:
När en person är orolig för att någon varit inne i bostaden och för att stjäla – istället för att försöka lugna genom att säga att ”Nej, det är ingen som kan komma in” eller liknande, möter man personens oro och erbjuder sig att hjälpa till att kolla att allt är som det ska i bostaden. Har bättre lugnande effekt.

Ett annat exempel:
Personal tycker det är skönt att boken bekräftar deras erfarenhet, att det inte är meningsfullt att komma med ”sanningen”, t ex: ´Men din man dog ju för tio år sedan´. Det blir som en tillrättavisning och är dessutom förvirrande. Bättre att göra som boken föreslår, möta den enskilde och utgå från det personen upplever och kanske leda samtal och tankar vidare.

Med vänliga hälsningar
Kristina
Samordnare