Om Ola Polmé

Ola Polmé började som lärare, blev så småningom obduktionstekniker 1982, sjukvårdsbiträde1984, undersköterska 1985 och slutligen sjuksköterska 1988. Utbildade sig  inom onkologi 1988–91, blev armésjuksköterska 1991 och distriktsjuksköterska 1994 (ej barn).

Ola Polmé har arbetat med demens och udda beteenden sedan 1994. Han har varit konsultsjuksköterska och demensvårdutvecklare och 2004 blev han verksamhetschef/enhetschef.

Sedan 2008 föreläser Ola Polmé om beteenden, demens, bemötande och professionalism på heltid.

Kontakta Ola Polmé på olapolme@gavlenet.se eller på telefon 070-393 23 22.

Ola Polmés hemsida ser du på www.olapolme.se.

Författare

Ola PolméOlaPolme_L