Om Marie Hultén

Marie Hultén tog sin sjuksköterskeexamen 1986 efter att ha arbetat några år både som sjukvårdsbiträde och undersköterska. 1999 tog hon 5 p i Handledarutbildning inom omvårdnad, 2000– 2003 tog hon 25 p i Systematisk vägledning i omvårdnad och 2002–2004 tog hon 35 p i Psykogeriatrik: Demenssjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.

1992 började Marie att speciellt arbeta med demenssjuka och har varit ansvarig för flertalet gruppboende. Utöver omvårdnad samt hälso- och sjukvårdsansvar har hon erfarenhet av att starta gruppboende, genomföra omorganisationer, upprätta strukturscheman, göra anställningsintervjuer samt utbilda och handleda personal. Hon har också arbetet inom bl.a. sjukhusvården, på vårdcentraler, SÄBO och hemtjänsten.

Marie Hultén är också en efterfrågad utbildare av vårdpersonal.

Kontakta Marie Hultén på marie@mariehulten.se eller via telefon: 073/702 65 03.

Författare

Marie HulténMarieHulten_L