Om Marie Henschen

Marie Henschen är förlagschef och författare. I över 40 år har hon arbetat inom bokbranschen, först som bokhandelsmedhjälpare, sedan som förlagsredaktör och förläggare. Grundläggande kunskaper om förlagsarbetet fick hon som trainee i England och Frankrike, och senare på det då största danska skolboksförlaget, Gjellerup. Detta följdes upp med anställning på bl.a. Bonniers i Köpenhamn, Studentlitteratur i Lund och Kommunlitteratur i Höganäs.

Marie skrev När en anhörig eller vän blir svårt sjuk i samband med att flera anhöriga och vänner dog i olika cancersjukdomar.

Författare

Marie HenschenMarieH_L