Om Johan Henschen

Johan Henschen har en bakgrund som officer inom Flygvapnet och utbildare och ledare inom fackförbundet Kommunal. 1997 startade han sitt företag LIKA OLIKA där han har arbetat som konsult inom ledarskap och grupputveckling. I företaget genomför Johan föreläsningar, workshops och utbildningar kring grupp- och ledarutveckling, kommunikation, konflikthantering och liknande. Uppdragen rör även coaching och processledning kring teamutveckling och samarbete i arbetsgrupper.

Tillsammans med Per-Arne Spiik har Johan tidigare skrivit boken ”Ja men, va bra!” (Kommunlitteratur, 2008) om att förstå och hantera konflikter.

Kontakta Johan Henschen på e-postadressen: johan@likaolika.se eller gå in på hemsidan: www.likaolika.se

Författare

Johan HenschenJohanHenschen_L