Om Irene Andersson

Irene Andersson arbetar som lektor vid Malmö högskola med utbildningsvetenskap samt forskar om genus och fredshistoria. Hon är även flitigt anlitad av Alzheimerföreningen som föreläsare. Hennes syster som bara var 58 år när hon fick diagnosen Alzheimers sjukdom.

Berättelsen är kronologisk från diagnos till gruppboende, från chock och förståelse av sjukdomen till val av särskilt boende och upplevelser av tyngre medicinering. Reflektioner kring bemötande i olika former och etiska frågor finns insprängt i berättelsen.

Författare
Irene Andersson