Fakta om föreläsningen

Tidigare har man mest förknippat Parkinsons sjukdom med rörelseinskränkningar. Numera har forskningen visat att sjukdomen kan uppvisa många andra symptom. 

Den ofta långa tiden från symptom till diagnos tas upp. Den tiden kan nämligen av många upplevas så svår att diagnosen kommer som en lättnad.

Det finns även tid för en beskrivning av de metoder som finns att tillgå när den traditionella tablettbehandlingen inte längre ger önskad effekt.

Kontakta Staffan Råberg på telefon 0730 287 989 eller mejla honom på sraberg@telia.com

 

 

Författare

Staffan Råberg