Fakta om föreläsningen och utbildning

Som konsult föreläser och utbildar Per-Arne Spiik om frågor som berör samspel, ledarskap och arbetsorganisation på arbetsplatser.

Teman som kan vara i fokus är grupp och grupputveckling, konflikter och konflikthantering, förändring och förändringsledning, kommunikations- och samtalsledning samt möten och mötesledning.

Mål, innehåll och omfattning med föreläsningen/utbildningen görs alltid tillsammans med uppdragsgivaren för att anpassas till målgruppen och deras arbetsplats.

Kontakta Per-Arne Spiik på e-postadressen: perarne.spiik@arbetsmiljostrategerna.se
eller på telefon 070-7361205.

Mer information om Per-Arne Spiik och Arbetsmiljöstrategerna hittar du på hemsidan www.arbestmiljostrategerna.se.

Författare Per-Arne Spiik

PerArneSpiik_L