Fakta om föreläsningen

Vilka verktyg behöver personalen för att våga säga ifrån när en kollega kränker en gammal människa? Hur ska man få personal och chefer att börja ifrågasätta och reflektera över den egna inställningen? Och hur hanterar vi att anmälningar aldrig blir åtgärdade eller att anmälaren hamnar i skottgluggen.

För att undvika detta måste personalen hela tiden utbildas så att bemötandet alltid blir professionellt, gott och i grunden ärligt. Vi måste i varje situation alltid kunna argumentera för det goda mötet med den sjuke. Vi måste alltid reagera på ett dåligt bemötande. Som personal ligger det i professionalismens väsen att bemöta gott.

Detta är några av de frågeställningar som Ola Polmé tar upp i sina föreläsningar som också handlar om bemötandet av dementa, och om hur man planerar dagen på ett praktiskt och professionellt sätt.

Kontakta Ola Polmé på olapolme@gavlenet.se eller på telefon 070-393 23 22.

Ola Polmés hemsida ser du på www.olapolme.se.

Författare

Ola PolméOlaPolme_L