Fakta om föreläsningen

Utvecklingsdag för personal inom äldrevården   ½-dag.

-        Det är du som bemöter

Hur vi bemöter våra vårdtagare, kollegor, medarbetare och anhöriga kommer att sätta tonen för hur kvaliteten på vårt arbete blir. Vad leder ett dåligt bemötande till och är vi medvetna om när vi har det? Varför lägger vi energi på problem när det finns verktyg för att lösa dem. Vad tillför jag i min arbetsgrupp för att omvårdnaden och klimatet ska bli bättre? Det finns en mångfald av böcker som beskriver olika beteenden men få som ger personalen verktyg hur de ska tänka och agera. Detta kommer att genomsyra föreläsningen.

Utbildningsdagen vänder sig till alla som arbetar inom äldrevården. Det teoretiska innehållet kommer att varvas med praktiska exempel och diskussioner med deltagarna.

Ur innehållet.

Kan vi föreställa oss hur det är att vara demenssjuk?

Om jag kan närma mig den känslan, hur vill jag då bli bemött?

Hur påverkar personalens bemötande det förtroendet som vi vill ha på våra enheter?

Vilket mål vill vi ha med vår enhet?

Hur får vi personalen att alltid arbeta professonellt?

Hur hög status har undersköterskan och går den att höja?

Hur arbetar vi med Lex-Sarah?

Föreläsningen bokas via: marie@mariehulten.se eller via

telefon: 073/702 65 03.

Författare

Marie HulténMarie Hultén