Fakta om föreläsningen

I sitt företag LIKA OLIKA genomför Johan Henschen föreläsningar, workshops och utbildningar kring grupp - och ledarutveckling, kommunikation, konflikthantering och liknande. Uppdragen rör även coaching och processledning kring teamutveckling och samarbete i arbetsgrupper.

Arbetet präglas av lösningfokus och av att bidra till att människor växer i sitt arbete. Målet är alltid att skapa positiva förändringar som lever kvar över tid.

Till sin hjälp i arbetet använder Johan verktyg som:

  • NLP – Neuro Lingvistisk Psykologi som handlar om hur vi påverkar hur vi mår och hur väl vi lyckas nå våra mål. Används bl.a. vid coaching.
  • UGL – Utveckling av Grupp och Ledare, en av vårt lands största och bäst ansedda utbildningarna inom grupp och ledarutveckling.
  • SDI – Ett verktyg för förståelse av personliga styrkor i mellanmänskliga relationer.
  • "Förändringens fyra rum" eller 4:a rummaren - Ett verktyg för förståelse av förändringsprocesser och för utveckling av individer, organisationer och team.

Kontakta Johan Henschen på e-postadressen: johan@likaolika.se

Adressen till Johan Henschens hemsida är: www.likaolika.se

Författare

Johan HenschenJohanHenschen_L