Fakta om föreläsningen

Hur kan vi få vårdpersonal att inse vikten av att se över sin arbetssituationen så att våra boenden får en meningsfull vardag och så att personalen känner sig trygg i sitt arbete?

Jo, genom

- Tydliga mål och riktlinjer.
- Arbetsordningar och rutiner!
- Vad gör vi nu och hur bör det vara?
- Vilka ansvarområden har jag och vilket ansvar tar jag!

Planering är av största vikt för våra boende och oss själva. Vi måste planera in praktiska saker på rätt tid och fördela ansvaret på oss alla! Förbättring innebär ofta en förändring! En planerad verksamhet ger ökad arbetsglädje, motverkar negativ stress och utbrändhet.

Författare

Helen Hedmanhelen-hedman