Fakta om föreläsningen

Inom äldreomsorgen är delaktighet och inflytande en viktig grundprincip. Delaktighet har positiv inverkan på de äldres livssituation. Charlotte Roos beskriver i sin föreläsning vad delaktighet inom äldreomsorgen är och hur vårdare gör i praktiken när de möjliggör de äldres delaktighet. Vidare beskrivs de hinder som vårdare upplever i vardagen. De hinder för delaktighet som vårdarna upplever leder till att de äldres delaktighet minskar. Hindren för delaktighet leder vidare till att vårdare inte arbetar på det sätt de vill och önskar. Detta leder till ett etiskt dilemma i vardagen. Föreläsningen handlar om dessa etiska vardagsdilemman utifrån ett delaktighetsperspektiv och ger konkreta förslag på hur man kan arbeta sig förbi hindren.

Föreläsningen handlar om att bryta en gammal tradition av ett övertagande förhållningssätt i vardagen till förmån för ett mer individanpassat förhållningssätt på våra äldreboenden. Ett individanpassat förhållningssätt påverkar de äldres möjlighet till delaktighet i mycket positiv riktning, då det innebär att de äldre får makt och kontroll över sitt eget liv. Ett individanpassat förhållningssätt ökar även vårdares arbetstillfredsställelse.

Föreläsningen riktar sig till vårdare och verksamhetschefer inom äldreomsorgen som vill verka för att ge tillbaka makten till de äldre och samtidigt förbättra vårdarnas arbetstillfredsställelse.

Föreläsningen är två timmar lång och bokas via mail; info@charlotteroos.se eller via telefon 070-653 69 51.

Adressen till Charlotte Roos hemsida är: www.charlotteroos.se

Författare

Charlotte RoosCharlotteRoos_L