Om Charlotte Roos

Charlotte Roos har sedan början av 1990-talet arbetat inom äldreomsorgen. Först som vårdbiträde och undersköterska och senare som sjuksköterska. 2005 tog hon en magisterexamen i vårdvetenskap. Charlotte Roos har vidare en utbildning i ledarskap- och organisationsteori och arbetar idag som verksamhetschef på ett särskilt boende för äldre.

Charlotte Roos föreläser om de äldres möjlighet till delaktighet och inflytande på våra äldreboenden. Föreläsningen behandlar frågor som: Vad är delaktighet och hur verkställer man det i praktiken? Vilka förutsättningar och hinder finns för delaktighet och vad kan man göra för att övervinna hindren? Föreläsningen riktar sig till vårdbiträden, undersköterskor och verksamhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen.

Adressen till Charlotte Roos hemsida är: www.charlotteroos.se

Författare

Charlotte RoosCharlotteRoos_L