Om Barbro Wadensten

Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre.

Tänker äldre personer på samma sätt som medelålders? Har de samma behov, uppfattningar och önskemål som när de var yngre? Nej.

Med stigande ålder blir man mindre självcentrerad, mindre rädd för döden och får en annan syn på sociala kontakter.

Denna förändring bör återspeglas i vården av äldre. ”Det naturliga åldrandet – vägen mot gerotranscendens” innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta eller med utgångspunkt från den nya synen på åldrande människor.

Författare
Barbro Wadensten

BarbroWadenstenL