Om Anne Hallbäck

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska med fortbildning i juridisk medicin, farmakologi läkemedelshantering, läkemedelsbehandling samt läkemedelsgenomgång har Anne Hallbäck en bred kompetens i sin profession och som medicinskt beställarstöd vid upphandling av hälso- och sjukvård.

Hon har klinisk erfarenhet inom geriatrik, akutmedicin, psykiatri, ortopedi, medicin onkologi, stroke och kardiologi samt erfarenheter av arbete som kliniskt ansvarig för hälso- och sjukvården i vård och omsorgsboenden samt demensboenden.

Genom sina gedigna kunskaper och sin breda erfarenhet har hon flertalet förtroendeuppdrag och medverkar bland annat vid framtagande av riktlinjer och standards inom hälso- och sjukvården.

Anne Hallbäck är dessutom en av de första Silviasjuksköterskorna i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård som tilldelats brosch och diplom av H M Drottningen vid Silviahemmet på Drottningholm.


Författare
Anne Hallbäck

AndersAnderssonL